Biochemia jest to krwi to badanie które pozwala na zbadanie osocze uzyskane poprzez odwirowanie pobranej od pacjenta krwi żylnej. Co to jest osocze? Składa się ono w większości z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek i pozostałych bardzo ważnych składników i substancji. Z tego powodu biochemia krwi potrafi dokładnie wskazać jak działają szczególne układy.

Biochemia krwi – co nam pokazuje?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które uzyskuje się poprzez odwirowanie pobranej od pacjenta krwi żylnej. 

Badanie to potrafi w dokładny sposób pokazać jak funkcjonują poszczególne układy i pracują konkretne narządy. To badanie możemy wykonać używając czytnik mikropłytek.

Badanie biochemiczne krwi – te profile występują!

Celem usprawnienia analizy danych oraz dokładniejszego  zdiagnozowania choroby badania biochemiczne zostały podzielone na takie profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w nim natomiast oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,w nim natomiast oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, z kolei w nim oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w którym oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Można też przeprowadzić bardziej szczegółowe profile, chociażby profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci bądź profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Przeprowadzając badanie biochemiczne krwi każdy składnik oceniany jest osobno bo dla każdego z nich zostały opracowane normy i sprawdza się korelacje tych składników ze sobą. Nie zapominajmy, że normy te mogą się trochę różnić w zależności od laboratorium, gdzie badanie zostało wykonane. Dlatego pacjent nigdy nie powinien sam analizować wyników badań. Tylko lekarz ma kompetencje aby wyniki badań poddać dogłębnej analizie.

Co warto wiedzieć o biochemii krwi w ciąży?

Badania prenatalne, które nie są inwazyjne obejmują między innymi biochemiczne badania krwi. Takie nieinwazyjne badania polegają na pobieraniu krwi kobiety ciężarnej i zbadać w niej stężenia pewnych składników i substancji. Poziom niektórych substancji które są we krwi kobiety ciężarnej może dowodzić o konkretnych wadach płodu. Łącząc badania biochemiczne u kobiet w ciąży z jej wiekiem jest w stanie profesjonalnemu programowi komputerowemu policzyć ryzyko wystąpienia wad wrodzonych płodu. Takie badanie jest przesiewowe, czyli każda ciężarna może je wykonać. Niemniej jednak w naszym kraju wykonanie takich badań możliwe jest na NFZ tylko jeżeli lekarz podejrzewa wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto dodać także że badania biochemiczne krwi u kobiet w ciąży zależą od czasu trwania ciąży:

  • test PAPP-A – przeprowadza się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej jest wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – jest to połączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.