Księgowość uproszczona jest to typ księgowości, prowadzoną przez osoby fizyczne, ugrupowania prawne bądź ugrupowania partnerskie, w wypadku których zarobki netto za poprzedni rok handlowy nie wyniosły więcej niż 2 000 000 euro.

W przypadku gdy ta granica będzie przekroczona, wówczas należy zacząć prowadzenie dokumentów dochodowych, mianowicie pełnej księgowości. Schematy księgowości uproszczonej to dla przykładu: karta należności podatkowej, podatkowa pozycja obrotów oraz kosztów, należność podatkowa od przychodów spisanych.

Księgowość uproszczona zawiera wiele zalet, przykładowo przystępność jej prowadzenia, niewielkie opłaty, sposobność nadzorowania zdarzeń gospodarczych, które wydarzyły się w firmie albo możliwość nadzorowania systemu ekonomicznego z użyciem projektu finansowego czy księgowości w internecie.

Księgowość uproszczona odnosi się do łatwych zasad zbieraniadokumentów finansowych. Wolno nadzorować ją jsamodzielnie.  


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat księgowości uproszczonej? Zobacz: księgowość Marki Perita, księgowość Gdynia, księgowość Skierniewice