Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i znajdują się w oprawie. Ogniwa tworzone są z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki fotoefektowi zmienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, inaczej mówiąc na prąd stały. Inwerter przemienia prąd stały na prąd przemienny, czyli taki, jaki znajduje się w gniazdkach. Tak wytworzony prąd może być używany na bieżąco, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony instalatora Sollab – fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dofinansowanie zakupu oraz montażu ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 10 kW, tylko na poczet własnościowego budynku mieszkalnego. Ostateczna kwota o jaką można wnioskować to 30% ceny brutto za zakup i montaż urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim można również wysyłać wnioski na dotację na kupno i montaż pompy ciepła. Tutaj analogicznie jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych można otrzymać do 30% wydatków na inwestycję – nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Petycje zgodnie z uchwałą rozpatrywane są zgodnie z kolejnością dostarczania pism do momentu, aż budżet zostanie rozdany.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dotacja na instalację fotowoltaiczną może być udzielona tylko na urządzenia prosto z fabryki, które posiadają wymagane normy i są dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na remont albo zwiększenie mocy systemu oraz instalacji, kupno urządzeń używanych, zapłacenie za transport albo na zapłacenie za zakup nadprogramowego wyposażenia, które miałoby prowadzić do odświeżenia albo odrestaurowania posiadanych przez nas urządzeń i instalacji.

Do wniosku koniecznie trzeba dodać dokument, który potwierdza tytuł prawny do działki, na której ma być zamontowana instalacja. To może być na przykład wydruk księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania należy złożyć jako wydrukowane i podpisane pismo, z kompletem wymaganych załączników, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański lub drogą pocztową. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, do zainteresowanego wysyłana jest prośba o odesłanie wniosku bez braków w przeciągu tygodnia. Wnioski, które nie zostaną skompletowane w tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Niestety nie da się dostać dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.