Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Wykonywanie prac na wysokościach jest ryzykowne, dlatego zawsze trzeba zachować ostrożność. Wykonywane mogą być na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach czy innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Dodatkowo taka osoba musi mieć również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Aby uprawnienie zostało wydane trzeba również zbadać stan psychofizyczny danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak pracują fachowcy: usługi wysokościowe warszawa